Poszukiwania osób zaginionych przez policję

Komenda Główna Policji wydała szczegółowe zarządzenie, w którym opisuje sposób podziału przypadków zaginięć na poszczególne kategorie. Na jego podstawie poszukiwanie osób zaginionych może przyjąć różną formę oraz działania mające na celu doprowadzić do odnalezienia poszukiwanego. Jeśli chcesz poznać kategorie poszukiwań osób zaginionych, to zapraszamy do lektury.

Osoba zaginiona – definicja

Zaginięcie osoby dorosłej, dziecka czy osoby starszej opisuje zarządzenie Komendanta Głównego Policji jako zdarzenie, w którym nie mamy możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, a jej odnalezienie jest konieczne w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia lub wolności poszukiwanej osoby.

Zarządzenie definiuje również kto jest określany jako osoba zaginiona. Uściślając – jest to osoba, której nie możemy ustalić miejsca pobytu na skutek jakiś zaistniałych zdarzeń.

Kategoria poszukiwań osób zaginionych ma sprecyzować jakie działania i w jakim czasie należy podjąć. Na podstawie informacji przekazanych przez osobę zgłaszającą zaginięcie, następuje sklasyfikowanie zdarzenia. Głównie ma ona określić, w jakim stopniu życie poszukiwanej osoby może być zagrożone.

Kategoria poszukiwań osób zaginionych – poziom I

Poziom pierwszy jest najwyższym stopniem poszukiwania osób zaginionych i dotyczy on osób, których życie czy zdrowie faktycznie może być zagrożone.

Najczęściej zaliczenie zagięcia do poziomu I ma miejsce w przypadku, gdy poszukiwania dotyczą dzieci, które nie ukończyły jeszcze 10 roku życia oraz tych, w wieku od 10 do 13 lat, w przypadku których zaginięcia nie miały miejsca w przeszłości wskutek np. konfliktów w rodzinie, czy problemów wychowawczych.

osoba-zaginiona-definicja

Pierwszy poziom poszukiwań dotyczy także osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, a ich stan zdrowia wymaga regularnego przyjmowania leków, bez których ich życie mogłoby być poważnie zagrożone.

Również w przypadku osób, w stosunku do których występuje realne zagrożenie popełnienia samobójstwa, a możliwie jak najszybsze odnalezienie tej osoby może pomóc w zaniechaniu chęci targnięcia się na własne życie. Jeżeli zaginiona osoba mogła paść ofiarą przestępstwa zagrażającemu jej życiu, zdrowiu czy wolności także takiemu zaginięciu nadaje się I poziom poszukiwań.

W przypadku sklasyfikowania zaginięcia do poziomu I działania ze strony Policji podejmowane są natychmiast, angażując znaczne środki mające na celu w możliwie jak najszybszy sposób odnaleźć poszukiwanej osoby.

Kategoria poszukiwań osób zaginionych – poziom II

Poziom drugi dotyczy osób, których zagrożenie życia czy zdrowia nie jest już tak wysokie, jak w przypadku poziomu pierwszego, ale mimo wszystko nadal jest uzasadnione.

Zalicza się do nich dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat, w stosunku do których nie było wcześniej zgłoszeń czy wszczętych poszukiwań. Zaginięcie osoby, która musi regularnie zażywać leki, a ich brak stanowi realne zagrożenie dla życia, jej zaginięcie również będzie zaklasyfikowane do poziomu drugiego.

Osoba, która kilkukrotnie zapowiadała chęć popełnienia samobójstwa, pomimo tego, że ryzyko rzeczywistego spełnienia jest niewielkie, również zostanie przypisana do poziomu II. Tak samo jest w przypadku, jeśli istnieje uzasadniona obawa, że Polakowi przebywającemu za granicą grozi niebezpieczeństwo np. jego wolność, zdrowie czy życie są zagrożone.

kiedy-zglosic-zaginiecie-osoby-doroslej
Kategoria poszukiwań osób zaginionych – poziom III 

Trzeci, najniższy poziom pod względem prowadzenia procedur poszukiwania osób zaginionych jest nadawany, jeżeli życie bądź zdrowie poszukiwanego nie jest bezpośrednio zagrożone i nie ma uzasadnień, aby taka sytuacja mogła mieć miejsce.

Klasyfikuje się tutaj zaginięcia wynikające z chęci zerwania więzi z rodziną wskutek czego dana osoba opuściła miejsce zamieszkania, nieporozumień rodzinnych, czy dzieci od 10 do 13 roku życia, które już kilkukrotnie uciekały z domu i w stosunku do nich były już zgłoszenia zaginięć.

Do poziomu III zostaną zaliczone również osoby, który deklarowały chęć wyjazdu za granicę, czy osoby przebywające w ośrodkach opieki zdrowotnej, których stan zdrowia nie jest zagrożony, a one same nie wymagają regularnego zażywania leku, czy korzystania z pomocy opieki medycznej.

Poszukiwanie osób zaginionych – czas

Każde zaginięcie należy traktować bardzo poważne. Pamiętajmy – w takich sytuacjach czas odgrywa bardzo ważną rolę. Im później powiadomimy odpowiednie służby, tym szansę na szczęśliwe odnalezienie osoby zaginionej maleją. Ostatecznie może okazać się, że poszukiwana osoba cały czas przebywała w bezpiecznym miejscu, aczkolwiek należy brać pod uwagę każdy możliwy scenariusz.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości