Detektyw rozwodowy – najlepszy sposób na zdobycie dowodów

Małżeństwo nie zawsze okazuje się idyllą. Niekiedy w związku pojawiają się coraz liczniejsze rysy, które z czasem doprowadzają do pęknięcia. Gdy już dojdzie do sprawy rozwodowej ważne jest zdobycie pewnych, jednoznacznych dowodów. Pomóc w tym może detektyw rozwodowy, który zawsze działa z poszanowaniem prawa i pełną dyskrecją.
Rozwody zawsze wszystko komplikują. Ustabilizowane od lat życie nagle wywraca się do góry nogami, pojawia się widmo wyprowadzki, utraty majątku czy – co najgrosze – prawa do opieki nad dzieckiem.
Co więcej, nie jest to wcale tak rzadkie zjawisko. Wedle danych GUS-u w 2020 roku orzeczono ponad 51 tysięcy rozwodów (na tle 145 tysięcy zawartych małżeństw). Wartość ta utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od 20 lat.
Co właściwie sprawia, że kochające się od lat małżeństwo nagle się rozpada, czasem wręcz z dnia na dzień? Czy chodzi o wygaśnięcie miłości, brak zrozumienia, a może zmianę sytuacji materialnej?
Ponownie sięgnijmy do danych zgromadzonych przez GUS z 2013 roku. Wówczas co trzeci rozwód brany był z przyczyny niezgodności charakterów. Na drugim miejscu znalazła się niewierność małżeńska, na trzecim zaś nadużywanie alkoholu.
Oczywiście przyczyn jest znacznie więcej. Może chodzić o przemoc w rodzinie, kryzys w związku (np. po pojawieniu się dziecka), coraz mniejszą ilość wolnego czasu lub przymusową rozłąkę z powodu zmiany miejsca pracy jednego z partnerów.

Przyczyna rozpadu związku a sprawa rozwodowa

Bezpośrednia przyczyna rozwodu ma kluczowe znaczenie gdy sprawa trafi na wokandę. To od niej, a także od materiału dowodowego, zależeć będzie wyrok sądu w sprawie podziału majątku czy przyznania praw rodzicielskich.

Choć zdobywanie dowodów na własną rękę wydaje się kuszące, zdecydowanie odradzamy takie praktyki. Do tego niezbędny jest nie tylko odpowiedni sprzęt (dyktafon szpiegowski, mini kamera, lub lokalizator GPS), lecz przede wszystkim wiedza oraz doświadczenie. W przeciwnym wypadku zdobyty materiał najpewniej tylko zaszkodzi jego właścicielowi.

Należy bowiem pamiętać, że tajne pozyskiwane informacji (np. poprzez nagrywanie lub podsłuchiwanie osób trzecich) jest kwestią mocno niepewną na gruncie prawnym.

Tylko wykwalifikowany, obeznany z prawem detektyw zdobędzie wiarygodne dowody w 100% legalny sposób.

Detektyw a rozwód – czy to norma?

Zanim odpowiemy na to pytanie przyjrzyjmy się tej sprawie w szerszym kontekście. Przede wszystkim pamiętajmy, że korzystanie z usług agencji detektywistycznej nie wpłynie na to, jak będziemy postrzegani w oczach sędziego.

Trzeba to podkreślić, ponieważ praca detektywa wciąż niekiedy kojarzy się z naruszeniem praw osobistych oraz niemoralnym postępowaniem. Tymczasem każdy licencjonowany detektyw musi działać zgodnie z ustawą o pracy detektywa z 2001 roku, która określa dopuszczalne normy i zachowania – w tym konieczność uszanowania prywatności drugiego człowieka i prawo do przetwarzania danych osobowych.

Nie ma więc mowy o żadnych praktykach “z pogranicza prawa” czy wątpliwych dowodach. Pomoc detektywa w sprawach rozwodowych często okazuje się wręcz niezbędna do wykazania określonych sytuacji i zachowań o kluczowym znaczeniu dla wyniku postępowania o rozwód.

Detektyw, rozwody – rodzaje spraw

Ustalanie majątku

Podczas sądowej walki o podział majątku nieuczciwe praktyki nie są niczym niezwykłym.

Ukryte dochody i aktywa wpływają na ostateczną wysokość alimentów i – co najważniejsze – nie są brane pod uwagę przy podziale. Uprzednio spisana umowa majątkowa często rozwiązuje ten problem, jednak nie każda para się na nią decyduje. Intercyza może bowiem spowodować wzrost obciążeń podatkowych oraz utrudnia wzięcie wspólnego kredytu.

Aby uniknąć poszkodowania przy podziale majątku, warto skorzystać z pomocy biura detektywistycznego. Stosując m.in. techniki obserwacji, cyberwywiadu i wywiadu środowiskowego, detektyw odszuka i udokumentuje ukryte dochody, nieruchomości, papiery wartościowe oraz inne aktywa należące do partnera.

Dowody na zdradę

Jeżeli przyczyną rozwodu jest zdrada, dowód na nią może z góry przesądzić o wyniku rozprawy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej – materiał musi być zdobyty w sposób legalny i z poszanowaniem praw osobistych.

Prywatny detektyw zadba o zdjęcia lub filmy ze schadzki, w razie potrzeby ustali dane kochanka lub kochanki oraz odnajdzie świadków, którzy będą zeznawać na korzyść klienta. Do tego dochodzi raport sporządzany na koniec śledztwa, który sam w sobie stanowi ważny dowód sądowy oraz fakt, że detektyw może zeznawać jako świadek.

Ustalenie ojcostwa

To kolejna ważna czynność podczas spraw rozwodowych. Jeżeli w małżeństwie doszło do zdrady, partner może zwątpić w to, czy rzeczywiście jest biologicznym rodzicem wychowywanego dziecka.

Wynik laboratoryjnych badań na ojcostwo jednoznacznie rozwiąże ten dylemat.

Nasze biuro detektywistyczne posiada dostęp do najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego, które gwarantuje pewne wyniki – nie do zakwestionowania w sądzie. Fachowcy Spy Shop pomogą też w pozyskaniu próbki bez naruszania praw osobistych partnera.

Detektyw rozwodowy – o tym należy pamiętać

  1. Pomoc detektywa w sprawach rozwodowych ma sens tylko wtedy, gdy między małżonkami nie doszło jeszcze do trwałego rozpadu związku. W przeciwnym wypadku (np. gdy obie strony od dłuższego czasu żyją w separacji) śledztwo udokumentuje okres nieistotny z punktu widzenia orzeczenia sądowego.
  2. Do agencji detektywistycznej warto udać się dopiero w momencie, w którym mamy uzasadnione podejrzenie wobec partnera. Unikniemy dzięki temu niepotrzebnych wydatków i nieporozumień.
  3. Współpraca z detektywem nigdy nie daje gwarancji zdobycia materiału dowodowego. Może się okazać, że nie było sposobności udokumentowania zdarzenia lub że małżonek wbrew wcześniejszym przesłankom okazał się niewinny.

    Detektyw działa w nieustannym porozumieniu z klientem, co minimalizuje ryzyko poniesienia zbędnych wydatków.

  4. Na pierwszym spotkaniu należy udzielić detektywowi wszelkich niezbędnych dla sprawy informacji. Pomocne mogą okazać się też materiały w rodzaju e-maili, SMS-ów albo nagrań – jeżeli oczywiście nimi dysponujemy.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości