Wywiad gospodarczy

Działalność detektywa nie ogranicza się tylko do śledztw osób prywatnych. Przeprowadzenie wnikliwego wywiadu gospodarczego wiąże się z długotrwałą pracą operacyjną, cyberwywiadem oraz analizowaniem danych.

Co to jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy w kontekście pracy detektywa oznacza pozyskiwanie wszelkich możliwych informacji na temat podmiotu gospodarczego, ich późniejszą analizę i segregację, a wreszcie dostarczenie raportu klientowi.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Metody wywiadu przeprowadzane są zgodnie z prawem, bez naruszania wolności i dobra człowieka. Gromadzone informacje mogą dotyczyć sytuacji prawnej, ekonomicznej i rynkowej firmy, zakresu jej działalności, struktury kapitałowej lub powiązania osobowe z innymi podmiotami.

Śledztwo gospodarcze przeprowadzane jest najczęściej na zlecenie innych przedsiębiorstw, które chcą sprawdzić ewentualnego partnera biznesowego pod kątem jego wypłacalności, wiarygodności oraz prowadzenia nielegalnych interesów. Dotyczy sprawdzania historii firmy, weryfikacji kadry zarządzającej oraz gromadzenia opinii na jej temat w środowisku branżowym.

Wywiad stosuje się również w przypadkach ewentualnych fuzji czy przejęć, aby przygotować grunt pod dalsze działanie. Powszechne jest również badanie konkurencji, aby trzymać rękę na pulsie. Wywiad może być również zlecony przez osobę prywatną np. aby sprawdzić przyszłego pracodawcę lub firmę, z której usług planujemy korzystać: dostawców, agencji PR, czy firmy ochroniarskiej.

Śledztwo służy również wykrywaniu i ujawnianiu przestępstw gospodarczych oraz wszelkiego innego rodzaju nieprawidłowości: przypadków nadużyć, korupcji, ujawniania tajemnic handlowych czy obchodzenia przepisów.

 

 

WAŻNE

Przedsiębiorstwa same się sprawdzają.

Zdarza się, że podmioty zlecają detektywom przeprowadzenie wywiadu gospodarczego w stosunku do samego siebie. Dzięki temu przedsiębiorstwo sprawdza, czy informacje na jego temat są należycie chronione. W toku takiego śledztwa detektyw może również zasugerować skuteczne metody zabezpieczania przed niekontrolowanym wyciekiem czy kradzieżą informacji.

Istnieją różne metody wywiadu gospodarczego. Pierwszym etapem jest zwykle cyberwywiad. Detektyw gromadzi wszelkie dostępne informacje na temat przedsiębiorstwa, jakie można znaleźć w sieci np. sprawdzając media społecznościowe oraz fora. W toku śledztwa detektyw sprawdza też urzędowe i sądowe rejestry, wszelkiego rodzaju publikacje oraz sprawozdania finansowe.

Następnym krokiem jest wywiad środowiskowy czyli rozmowy np. z byłymi pracownikami lub konkurencją. W toku śledztwa detektyw często wyrusza w teren. Korzystając z metod dyskretnej obserwacji może przeprowadzić wizję lokalną danego miejsca lub gromadzić informacje na temat określonego przedsiębiorcy.

Po zakończeniu śledztwa detektyw dokonuje weryfikacji oraz selekcji zgromadzonych materiałów, następnie sporządza raport dla klienta. W przypadku postępowania sądowego przeciwko danej firmie raport ten może posłużyć jako istotny materiał dowodowy.

Szpiegostwo przemysłowe

Wywiad gospodarczy często jest mylony ze szpiegostwem przemysłowym. Tymczasem są to dwie różne kwestie. Szpiegostwo przemysłowe opiera swoje działanie na nielegalnych metodach szarego i czarnego wywiadu w imię zasady „cel uświęca środki”. Do jego metod zalicza się między innymi inwigilację technologiczną. Mowa tu o hakowaniu komputerów, zakładaniu podsłuchów, ukrytych rejestratorów wideo oraz instalowania oprogramowania szpiegowskiego.

Aby zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją trzeba podjąć kilka kroków. Jednym z nich jest odpowiednia weryfikacja pracowników, zwłaszcza tych, którzy mają dostęp do wrażliwych danych. Poziom bezpieczeństwa firmy może być skontrolowany przez tak zwany audyt bezpieczeństwa. Usługi takie świadczy nasza agencja detektywistyczna. Przedsiębiorstwo sprawdzane jest pod kątem zabezpieczeń wrażliwych danych oraz wszelkich innych słabych punktów (analiza informatyczna, testy mechanizmów bezpieczeństwa). Pod koniec wykonujący audyt przekazuje firmie raport oraz doradza co zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Wywiad gospodarczy jest skomplikowaną procedurą, którą najlepiej pozostawić w rękach zawodowców. Profesjonalny detektyw przeprowadza wnikliwe śledztwo, w wyniku którego uzyskasz szczegółowe informacje na temat danego podmiotu gospodarczego. Jeżeli więc chcesz uzyskać przewagę nad konkurencją lub zależy Ci na zdobyciu informacji na temat ewentualnego partnera biznesowego udaj się do biura detektywistycznego.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości