Sprawy karne

W dzisiejszych czasach istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia, a nawet i życia obywateli. Mobbing w pracy, przemoc wobec dzieci i osób starszych, oszustwa matrymonialne – przykłady można mnożyć. Na szczęście ofiara nie jest bezbronna. Wystarczy zwrócić się o pomoc do agencji detektywistycznej, która pomoże nam postawić sprawcę przed sądem.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Mobbing

Mobbing, czyli zjawisko niewłaściwych zachowań wobec pracownika jest dużym problemem zarówno w małych, jak i w wielkich przedsiębiorstwach. Wyzwiska, publiczne upokarzanie, nękanie telefoniczne i mailowe, seksistowskie żarty, to tylko niektóre z praktyk, jakich dopuszczają się pracodawcy, a nawet współpracownicy wobec podwładnych. Przyczyny mobbingu są różne. Od niepewnej sytuacji gospodarczej w firmie, poprzez toksyczną rywalizację podczas ubiegania się o awans czy zwyczajną chęć podkreślenia swojej władzy przez pracodawcę.

Molestowanie

Molestowanie często łączone jest z mobbingiem, ponieważ zjawisko to może zaistnieć w środowisku pracy, ale też nie tylko. Napastowanie seksualne występuje również w szkołach, na uczelniach, a nawet w domach. Według badań wspomnianego wcześniej CBOS-u co czwarty ankietowany był świadkiem molestowania seksualnego w swoim miejscu nauki lub pracy. Zachowanie to może zacząć się od niewinnych żartów i dwuznacznych uwag, często jednak zaczepki słowne eskalują w fizyczne napastowanie. Choć stosunkowo częściej ofiarami padają kobiety, tak naprawdę zjawisko molestowania może dotknąć przedstawicieli obu płci, zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Oszustwa

Środowisko sieciowe i nowoczesne technologie stwarzają liczne możliwości do nielegalnego wzbogacenia się kosztem nieświadomych ofiar. Rodzajów oszustw jest wiele. Szczególnie popularne są wyłudzenia kredytu lub pożyczki. W takich sytuacjach sprawca posługuje się podrobionym podpisem, skradzionym lub sfałszowanym dokumentem, aby zaciągnąć kredyt lub wziąć dużą pożyczkę.

Równie popularne są oszustwa ubezpieczeniowe. Objawiają się one celowym spowodowaniem lub upozorowaniem wypadku w celu wypłaty odszkodowania. Do oszustw ubezpieczeniowych zalicza się również symulowanie kalectwa lub innych objawów uprawniających do otrzymania finansowej rekompensaty. Osobną kategorią są oszustwa internetowe, a także na podobnej zasadzie działające oszustwa nigeryjskie.

Przemoc nad dziećmi

Przemoc wobec nieletnich może wystąpić w domu, np. pod okiem opiekunki lub jednego z rodziców, w żłobku, przedszkolu czy szkole. Mowa tu o zaniedbaniach, ignorowaniu potrzeb dziecka oraz znęcaniu się w sposób psychiczny oraz fizyczny. Zjawisko to od lat jest narastającym problemem w naszym kraju. Według danych udostępnionych przez UNICEF w 2017 roku odnotowano 92 529 przypadków przemocy domowej, z czego aż 13 515 dotyczyło dzieci. W 2008 roku TNS OBOP przeprowadziło badania, które wykazały, że 44% Polaków zna przynajmniej jedną rodzinę, w której stosuje się przemoc wobec dzieci.

Znęcanie się nad osobami starszymi

Osoby starsze są grupą społeczną szczególnie narażone nie tylko na oszustwa, lecz również przemoc. Nad emerytami mogą znęcać się opiekunowie z opieki społecznej, personel domów spokojnej starości lub szpitali, a nawet członkowie rodziny. Jednak sprawcami przemocy wobec starszych osób są zwykle dzieci lub jedno z małżonków. 

Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Od zwykłego okrucieństwa, po duże obciążenie psychiczne osoby opiekującej się seniorem, które z czasem mogą znaleźć ujście w przemocy. Badania wskazują również na czynniki społeczno-kulturowe. Osoby starsze powszechnie uważane są za słabe, zależne od środowiska i opieki innych. Tego rodzaju przekonania mogą w nieświadomy sposób prowadzić do znęcania się nad seniorami.

Znęcanie się nad zwierzętami

Zjawisko znęcania się nad zwierzętami to jest coraz powszechniejsze w Polsce. Według danych udostępnionych przez Informatora Statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2017 roku sąd skazał 663 sprawców przemocy wobec zwierząt. Dla porównania, w 2016 roku liczba ta wynosiła 592 zarejestrowanych przestępstw.

Znęcanie się nad zwierzętami może objawiać się biciem, głodzeniem, zaniedbywaniem, porzucaniem oraz przetrzymywaniem w niewłaściwych warunkach. Warto zaznaczyć, że niegdyś o tego rodzaju przestępstwach mówiło się niemal wyłącznie w odniesieniu do psów, kotów oraz innych większych gatunków. Jednak przemoc wobec zwierząt dotyczy wielu innych stworzeń.

Sprawy karne – pomoc detektywa

Bez względu na rodzaj zdarzenia, z którym mamy do czynienia, pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się o pomoc do agencji detektywistycznej. Profesjonalny detektyw dokładnie zbada sprawę i ustali dalszy plan działania. Wnikliwe śledztwo przyniesie dowody, które pozwolą nam wygrać sprawę.

Przebieg śledztwa jest różny w zależności od konkretnej sprawy. Z reguły początkowe działania naszego biura opierają się o cyberwywiad, czyli przeszukiwaniu sieci pod kątem wszelkich potencjalnie przydatnych informacji na temat mobbera, osoby znęcającej się lub oszusta. Równie ważną czynnością jest wywiad środowiskowy, dzięki któremu detektyw jest w stanie nie tylko zebrać więcej informacji, lecz również dotrzeć do świadków, którzy będą zeznawać na naszą korzyść. Mogą to być byli pracownicy w firmie, w której doświadczamy mobbingu lub osoby, które padły ofiarą tego samego oszusta. Detektyw odnajdzie te osoby i dopilnuje, by stawiły się na rozprawę.

W wielu przypadkach konieczna jest również dyskretna obserwacja figuranta w połączeniu z gromadzeniem materiałów audio-wideo. W jej wyniku śledczy niejednokrotnie może zdobyć jednoznaczne dowody na popełnienie przestępstwa uwiecznione na zdjęciu, nagraniu audio lub filmie. Tego rodzaju materiały często przesądzają o wyniku rozprawy sądowej.

Po zakończeniu śledztwa klient otrzymuje szczegółowy raport, który może zostać włączony do postępowania sądowego. Co więcej, sam detektyw może zeznawać w sądzie w charakterze istotnego dla sprawy świadka.

Sprawy karne wiążą się z długim, niekiedy skomplikowanym postępowaniem sądowym. Aby uzyskać wyrok satysfakcjonujący, konieczne jest zebranie pewnych dowodów oraz dotarcie do wiarygodnych świadków. Jeżeli więc zmagamy się z mobbingiem, doświadczamy przemocy domowej lub padliśmy ofiarą oszustwa, zwróćmy się do agencji detektywistycznej. Detektyw dołoży wszelkich starań, aby sprawca przestępca nie uniknął sprawiedliwości.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości