Sprawy rozwodowe

Rozwód

Ostatnie lata wykazały, że znacznie częściej zdradzają mężczyźni

Zdrada małżeńska jest statystycznie najczęstszą przyczyną rozwodów. Zdradzający partnerzy – co oczywiste – robią wszystko, aby zataić swoje postępowanie. Na szczęście istnieją zarówno sygnały alarmujące, jak i sposoby na zdobycie dowodów.

Zdradzają Mężczyźni
61%
Zdradzają Kobiety
39%

Źródło: Instytyt Badań Zmian Społecznych, 2018 r.

Jeżeli zdrada wychodzi na jaw, próby uratowania związku nie zawsze przynoszą rezultaty. Często dochodzi wówczas do rozprawy sądowej. Nasza agencja detektywistyczna uzyska dla Państwa cenne materiały dowodowe, które pozwolą na pozytywne zakończenie postępowania sądowego. Prywatny detektyw przeprowadza dyskretną obserwację podejrzanej osoby, rejestrując wszelkie istotne wydarzenia. Najczęściej owocuje to zdobyciem zdjęć i filmów, na których uwiecznione zostało spotkanie z kochankiem. Równie powszechne jest przeprowadzenie cyberwywiadu, czyli poszukiwania informacji w środowisku sieciowym. Co ważne, raport detektywa sporządzony w wyniku śledztwa może być istotnym materiałem dowodowym w trakcie rozprawy.

Należy jednak pamiętać, że materiały muszą zostać zebrane w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów oraz praw i wolności człowieka. Detektyw nie może też korzystać z metod śledczych zarezerwowanych dla określonych organów, natomiast może przetwarzać dane osobowe bez konieczności uzyskania zgody osoby, której dotyczą te informacje.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Równie istotne jest docieranie do świadków, których zeznania mogą być kluczowe dla sprawy. Pomoc detektywa w sprawach rozwodowych nie ogranicza się jednak wyłącznie do zbierania materiałów. Świadek może opowiedzieć w sądzie o relacjach pomiędzy małżonkami, ich stosunku do dzieci, sytuacji majątkowej oraz wszelkich istotnych szczegółach. Także zeznania świadków pośrednich, którzy dysponują informacjami od osób trzecich, może mieć duże znaczenie. Nasz detektyw nie tylko odnajdzie takie osoby, lecz również przesłucha je oraz dopilnuje, aby stawiły się na rozprawie sądowej. Należy również wspomnieć, że sam detektyw może wystąpić w sądzie jako ważny świadek.

Jedną z rutynowych czynności podczas śledztwa detektywistycznego jest również sprawdzenie i ewentualne wykazanie czy zdradzający partner nie ukrywa aktywów (m.in. nieruchomości, środków pieniężnych), które byłyby brane pod uwagę przy podziale majątku. W toku śledztwa detektyw jest w stanie również ustalić dane personalne kochanków, oraz zebrać na ich temat wszelkie ważne informacje, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję sądu.

Nasza skuteczność mówi sama za siebie

Nasz detektyw do spraw rozwodowych gwarantuje Państwu zdobycie wiarygodnych i rzetelnych dowodów.

0 +
Rozwiązanych spraw
0 %
Klientów z polecenia
0 +
Śledzenie osób
0 %
Dyskrecja

W trakcie rozprawy sąd może orzec o winie jednego lub obojga małżonków bądź braku winy po obu stronach. Do zawinionego działania, oprócz zdrady małżeńskiej zalicza się między innymi agresję, przemoc fizyczną, alkoholizm, czy odmowę współżycia. Aby sąd mógł orzec o winie, konieczne jest zebranie twardych materiałów dowodowych, które nie pozostawią wątpliwości odnośnie zawinienia partnera. W takich sytuacjach pomoc prywatnego detektywa jest nieoceniona. Sąd jest w stanie dopuścić wszelkie materiały dowodowe zdobyte w sposób zgodny z prawem. 

Warto wiedzieć, że orzeczenie o winie współmałżonka wiąże się z korzyściami dla wygranej strony. Małżonek niewinny może żądać od partnera dożywotnich alimentów. Przysługują one, jeżeli rozwód wiązał się ze znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej niewinnego współmałżonka. Co istotne, poszkodowana strona nie musi znajdować się w słabej sytuacji majątkowej, aby domagać się alimentów. Warto jeszcze nadmienić, że winny małżonek jest również zobowiązany pokryć wszelkie koszty postępowania sądowego.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości