Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne DNA

Współczesne techniki laboratoryjne oferują wiele możliwości nie tylko w kryminalistyce. Z dobrodziejstw najnowocześniejszych badań klinicznych od lat korzysta również branża detektywistyczna w celu m.in. ustalenia ojcostwa, przeprowadzenia testu wierności partnera lub określenia profilu DNA. Wyodrębnienie materiału genetycznego pozwala też na określenie stopnia pokrewieństwa. Jest to szczególnie przydatne przy poszukiwaniach zaginionych krewnych.

Badania genetyczne są szczególnie istotne w kontekście spraw cywilnoprawnych. Przede wszystkim dlatego, że ze względu na swoją niepodważalność stanowią żelazny i ostateczny materiał dowodowy w sądzie. Nasza agencja detektywistyczna współpracuje z doświadczonymi i sprawdzonymi placówkami laboratoryjnymi. Dysponujemy też wiedzą w zakresie pozyskiwania dowodów i procedur prawnych, a także zaawansowanym zapleczem technologicznym dostępnym w ofercie sklepu. Oferujemy najwyższy standard usług w zakresie zdobywania niezbitych dowodów, które przyczynią się do wygrania rozprawy sądowej. Nasza pomoc nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia badań. Detektyw dokona też wszelkich starań, by pomóc klientowi w uzyskaniu materiału do analizy.

Sądowy test na ojcostwo oraz test na ojcostwo bez udziału matki

Jako jedni z nielicznych oferujemy przeprowadzenie pewnego badania.

Istnieją różne okoliczności, które skłaniają obywateli do skorzystania z badań laboratoryjnych. Jedną z najczęstszych jest konieczność ustalenia ojcostwa. Owa procedura najczęściej zlecana jest przez sąd, choć może być też wykonywana w prywatnym zakresie. Korzystają z niej w równym stopniu przedstawiciele obu płci. Kobiety chcą w ten sposób udowodnić partnerowi ojcostwo w celu skłonienia go do wypłacania należnych alimentów. Mężczyźni z kolei dokonują testów w odwrotnym celu – niewykazanie ojcostwa zwolni ich z obowiązku płacenia.

Oferujemy przeprowadzenie pewnego badania – testu na ojcostwo – którego wyniki pochodzić będą z profesjonalnego i certyfikowanego laboratorium, dzięki czemu posłużą jako kluczowy dowód podczas rozprawy sądowej. Pomożemy również w przeprowadzeniu testu na ojcostwo bez udziału i wiedzy matki. Co prawda wyniki w takim przypadku nie mogą posłużyć w sądzie, jednak pozwolą zyskać pewność wobec własnych podejrzeń.

Testy wierności

W dobie postępu technologicznego oraz szybkiego stylu życia pokusy do zdrady są liczniejsze niż kiedykolwiek. Badania pokazuje, że co 2 zdradzający dopuszcza się zdrady ze znajomy. Nic więc dziwnego, że klienci mają wątpliwości i często zwracają się do nas o pomoc w uzyskaniu dowodów zdrady. Kiedy przyjdzie czas na rozprawę na wokandzie konieczne jest, aby te dowody były niepodważalne – i w tym zakresie przydają się właśnie badania laboratoryjne, czyli tzw. testy wierności. Wnikliwe analizy próbek materiałów pod kątem obecności nasienia stanowią jeden ze skuteczniejszych sposobów na wykazanie niewierności partnera.

Ustalanie profilu DNA

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest naturalnym nośnikiem informacji genetycznej. Zawarte w nim są wszelkie dane, które mówią nie tylko o wyglądzie (kolor włosów, czy skóry), lecz również m.in. o cechach charakteru. Materiał DNA stanowi unikalną cechę każdego człowieka, dlatego nazywany jest „genetycznym odciskiem palca”. Porównanie profili genetycznych wyodrębnionych z różnych próbek pozwala na sprawdzenie, czy pochodzą one od tej samej osoby oraz określenie cech charakterystycznych, które mogą być przypisane do konkretnego człowieka.

Nasza agencja detektywistyczna dysponuje doświadczeniem w pozyskiwaniu i badaniu próbek do analizy DNA. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiednio zabezpieczyć materiał genetyczny, tak by interpretacja wyniku była wiarygodna i niepodważalna. Zadbamy także, by pozyskanie próbek odbyło się w sposób legalny, dzięki czemu wyniki zyskają moc prawną. 

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości