Ustalanie danych

Istnieją sytuacje, w których określenie miejsca pobytu danej osoby jest kwestią priorytetową.  Może chodzić o pilne dostarczenie wezwania sądowego, egzekwowanie zaległych płatności od dłużnika lub znalezienie oszusta. Czasem poszukiwane są również osoby, wobec których toczy się postępowanie spadkowe lub też dawno zaginieni krewni. W wielu przypadkach poszukiwani ludzie dokładają wszelkich starań, by zatrzeć po sobie ślady umożliwiające ich odnalezienie. Z tego właśnie powodu szukanie ich na własną rękę, a dalej ustalanie danych jej dotyczących, może nie przynieść rezultatu. Warto, zamiast tego zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który zadba o najwyższą jakość świadczonych usług i pewny rezultat.

Ustalanie danych jest jedną z czynności stanowiących podstawę pracy śledczej wymagającej odpowiednich przygotowań i umiejętnego korzystania z narzędzi informatycznych. Nasze biuro detektywistyczne opierając się na doświadczeniu oraz najnowocześniejszych rozwiązaniach sprzętowych dostępnych w ofercie sklepu jest w stanie pozyskać wszelkie istotne dla klienta informacje bez względu na to, jak dobrze będą one ukryte.

W zakresie oferowanych przez nas usług znajduje się ustalanie danych adresowych, miejsca pracy lub zamieszkania. Zajmujemy się również dostarczaniem korespondencji do osób, które z różnych przyczyn nie chcą jej przyjąć.

Ustalanie adresu, miejsca pracy i zamieszkania

Dokładne określenie adresu zamieszkania lub miejsca pracy jest wbrew pozorom skomplikowaną czynnością wymagającą dużego doświadczenia i wiedzy prawnej. Przeszukiwanie sieci pod kątem ogólnodostępnych informacji to zaledwie jeden z etapów – potem przychodzi czas na prowadzenie rozmów z osobami z bliskiego otoczenia poszukiwanego, sprawdzanie treści w tzw. Deep Web i szukanie śladów we wszelkich rejestrach i bazach danych. Mowa tu m.in. o Księgach Wieczystych, Krajowym Rejestrze Długu, Inwentarzu archiwalnym IPN i Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto tutaj wspomnieć, że Deep Web to 90% zawartości Internetu. Natomiast na co dzień poruszamy się w tzw. Surface Web, gdzie mamy dostęp do tylko 4% danych zaindeksowanych. Umiejętne przeszukiwanie zawartych w nich treści, kontaktowanie się z właściwymi osobami i sporządzanie oficjalnych pism z prośbą o udzielenie informacji to niektóre z czynności, które wykonujemy w celu zdobycia istotnych dla sprawy szczegółów.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Wszystkie zgromadzone przez nas informacje pozyskiwane są w sposób całkowicie zgodny z literą prawa, dzięki czemu nasi klienci mają pewność, że sąd nie podda tych materiałów w wątpliwość.

W następnej kolejności, w procesie ustalania danych, przychodzi czas na obserwację obiektu śledztwa w celu ostatecznego potwierdzenia miejsca jego pobytu. Jest to szczególnie istotna czynność, dzięki której detektyw upewnia się, że poszukiwany nie zmieni w najbliższym czasie swojej lokalizacji. Po zgromadzeniu wszystkich danych następuje weryfikacja treści i wreszcie sporządzenie szczegółowego raportu dostarczanego do rąk klienta. W wyniku śledztwa ustalania danych identyfikujemy takie istotne szczegóły jak: dane adresowe, numery telefonów, aktualne imię oraz nazwisko, miejsce pracy lub prowadzonej firmy poszukiwanej osoby.

Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że dokumentacja przygotowana w wyniku śledztwa może stanowić cenny element dowodowy w postępowaniu sądowym. Wszystkie zgromadzone przez nas informacje pozyskiwane są w sposób całkowicie zgodny z literą prawa, dzięki czemu nasi klienci mają pewność, że sąd nie podda tych materiałów w wątpliwość.

Doręczenie korespondencji

Osobną kwestię stanowi dostarczanie korespondencji. Ta prozaiczna wydawałoby się czynność nie jest tak łatwa do wyegzekowania, jeśli adresat przesyłki nie zamierza jej przyjąć. Oficjalne wezwanie sądowe do zapłaty zobowiązania, wręczenie wypowiedzenia lub pozwu to jedne z przykładów listownej korespondencji, która bardzo często odbija się od drzwi. Nasz detektyw nie tylko znajdzie skuteczny sposób na jej wręczenie, lecz również zadba o zarejestrowanie tego faktu tak, by nie budził żadnych wątpliwości.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości