Ustalenie majątku

Sprawy majątkowe są jednym z bardziej skomplikowanych aspektów pracy detektywa. Ustalanie faktycznego majątku, poszukiwanie ukrytych aktywów czy lokalizowanie dłużnika – wszystkie te czynności wymagają nie tylko doświadczenia, lecz również rozległej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii oraz finansów.

Ustalenie majątku

Ustalanie faktycznego stanu majątkowego nie jest takie oczywiste. Zdarza się, że zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze mają interes w tym, aby ukryć (niekiedy znaczną) część posiadanych aktywów. Jest to częsta praktyka w trakcie spraw rozwodowych, kiedy jeden ze współmałżonków próbuje ukryć aktywa, które byłyby brane pod uwagę przy podziale majątku. Owo „zabezpieczanie” środków jest też powszechnie stosowane przez dłużników unikających współpracy z komornikiem.

Istnieją różne sposoby, którymi zadłużone osoby starają się oszukać system. Jednym z nich jest dogadanie się z pracodawcą, by otrzymywać płacę minimalną (która jest wolna od zajęcia). Reszta środków wypłacane jest „pod stołem”. Inną metodą jest przepisanie majątku na inną osobę – najczęściej zaufanego członka rodziny. Z tej metody korzystają również przedsiębiorstwa. 

Wyłudzenia majątkowe 

Sprawy majątkowe toczą się również w odniesieniu do wyłudzeń majątkowych. Mogą mieć one różne oblicza. Częstym procederem jest wyłudzanie alimentów. Świadczenia te mają uchronić dzieci i współmałżonka przed obniżeniem standardu życia wynikłym przez rozwód. Dochodzi jednak do sytuacji, w których były partner pracuje na czarno, aby oficjalnie pozostawać bez środków utrzymania. Alimenty wpłacane na rzecz dziecka mogą okazać się bezpodstawne, jeżeli dziecko w zatajeniu utrzymuje się samo.

Do przestępstw tego rodzaju zalicza się również wyłudzenia kredytowe i ubezpieczeniowe. Te pierwsze objawiają się podawaniem przez kredytobiorców fałszywych dokumentów rejestrowych i finansowych podmiotów gospodarczych, a nawet skradzionych dokumentów tożsamości. Jest to powszechna praktyka.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Sprawy majątkowe – pomoc detektywa

Metody stosowane przez komorników – choć często skuteczne – w bardziej skomplikowanych przypadkach mogą okazać się niewystarczające. Tam, gdzie konwencjonalne, określone sztywnymi normami metody zawodzą, świetnie sprawdzi się detektyw. Agencje detektywistyczne stanowią nieocenioną pomocą przy sprawach majątkowych. Korzystając z zaawansowanych technik wywiadowczych oraz indywidualnego podejścia do klienta, nasz detektyw ustali faktyczny stan majątku i odnajdzie ukryte aktywa. Poszukiwanie dłużnika również jest możliwe. Zebrane materiały dowodowe w postaci raportu lub zarejestrowanych materiałów mogą posłużyć jako dowód w trakcie postępowania sądowego. Jest to szczególnie cenne podczas spraw rozwodowych czy egzekwowania należności od dłużnika, a także w sprawach spadkowych.

Ustalanie oraz odszukiwanie majątku zwykle rozpoczyna się od przeprowadzenia białego wywiadu, czyli sprawdzenia środowiska sieciowego. W dalszej kolejności przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, który polega na przesłuchiwaniu osób z otoczenia dłużnika (współpracowników, pracodawcy, członków rodziny) oraz korzystaniu ze swoich własnych kontaktów.

Cicha obserwacja połączona z gromadzeniem materiałów dowodowych

Mając na oku dłużnika, śledczy jest w stanie np. zlokalizować ukryte ruchomości np. w postaci samochodów. Raport z przebiegu rutynowych czynności dłużnika może poddać w wątpliwość zapewnienia o kiepskim stanie majątkowym. Wizyty w drogich klubach, wykwintnych restauracjach, czy częste wycieczki uwiecznione na zdjęciach same w sobie nie stanowią wprawdzie wiążących dowodów w sądzie, mogą jednak wzbudzić wątpliwości sędziego i ławy przysięgłych.

Długotrwała obserwacja pozwala również na zebranie wszelkich ważnych informacji na temat dłużnika, który zbiegł za granicę. Ustalenie jego dokładnego miejsca pobytu, aktualnego miejsca zamieszkania oraz sytuacji majątkowej pozwoli na wszczęcie dalszych kroków w celu egzekwowania należności. W efekcie śledztwa detektyw jest w stanie pozyskać wykaz ruchomości oraz nieruchomości, ukryte źródła dochodu i wiele innych informacji. Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem należności od dłużnika, jesteś w trakcie rozprawy rozwodowej lub poszukujesz spadkobiercy, skontaktuj się z naszą agencją detektywistyczną. Profesjonalista dokona wszelkich starań, aby ustalić faktyczny stan majątkowy, odnaleźć ukryte aktywa lub osoby ukrywające się za granicą.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości