Ustalanie danych Szczecin

W niektórych sytuacjach kluczowym zadaniem jest ustalenie miejsca pobytu danej osoby. Mogą to być sytuacje wymagające pilnego dostarczenia wezwania sądowego, odzyskania zaległych płatności od dłużnika, lub odnalezienia oszusta. Czasem konieczne jest też odnalezienie osób biorących udział w postępowaniu spadkowym lub poszukiwanie zaginionych krewnych. W tego typu przypadkach osoby poszukiwane często starają się zatrzeć ślady i utrudnić swoje odnalezienie, co może uniemożliwić skuteczne samodzielne poszukiwania.

W takich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej agencji detektywistycznej, która specjalizuje się w ustalaniu danych. Doświadczeni detektywi wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe i metody śledcze, by pozyskać istotne informacje, nawet jeśli są one dobrze ukryte.

W naszym biurze detektywistycznym oferujemy usługi ustalania danych adresowych, miejsca pracy i zamieszkania. Jesteśmy również w stanie dostarczyć korespondencję do osób, które jej unikają. Działamy sprawnie i profesjonalnie, dbając o satysfakcję klienta i skuteczne rozwiązanie sprawy.

Ustalanie adresu, miejsca pracy i zamieszkania

Precyzyjne ustalenie adresu zamieszkania lub miejsca pracy to zadanie, które pozornie może wydawać się proste, ale w rzeczywistości wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia, zwłaszcza w kontekście przepisów prawnych. Przeszukiwanie dostępnych w sieci informacji stanowi tylko początkowy etap procesu. Kolejnym krokiem jest prowadzenie rozmów z osobami z otoczenia poszukiwanej osoby, a także dogłębne badanie treści w tzw. Deep Web, gdzie znajduje się aż 90% zawartości Internetu, niedostępna dla typowych wyszukiwarek.

W naszej agencji detektywistycznej korzystamy z zaawansowanych narzędzi i technik, które pozwalają nam przeszukiwać różne rejestracje i bazy danych, takie jak Księgi Wieczyste, Krajowy Rejestr Długów, Inwentarz archiwalny IPN i Krajowy Rejestr Sądowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdobyć istotne i wiarygodne informacje, które posłużą jako solidne podstawy w prowadzeniu naszych śledztw.

Nasza praca obejmuje także kontaktowanie się z odpowiednimi osobami oraz sporządzanie oficjalnych pism w celu uzyskania niezbędnych informacji. Dbamy o kompleksowe i profesjonalne podejście do każdej sprawy, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość świadczonych usług i osiągnięcie zamierzonych celów. 

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Wszystkie zgromadzone przez nas informacje pozyskiwane są w sposób całkowicie zgodny z literą prawa, dzięki czemu nasi klienci mają pewność, że sąd nie podda tych materiałów w wątpliwość.

Kolejnym ważnym etapem w procesie ustalania danych jest dokładna obserwacja obiektu śledztwa, która ma na celu ostateczne potwierdzenie jego aktualnego miejsca pobytu. Ta kluczowa czynność umożliwia detektywowi upewnienie się, że poszukiwana osoba nie zmieniła lokalizacji i pozwala nam na zebranie niezbitych dowodów. Po zakończeniu tej fazy, gromadzimy wszystkie uzyskane dane i przystępujemy do weryfikacji ich treści, aby upewnić się o ich wiarygodności i dokładności.

Następnie przygotowujemy szczegółowy raport, który jest dostarczany bezpośrednio do rąk klienta. Dokumentacja ta zawiera istotne szczegóły, takie jak dane adresowe, numery telefonów, aktualne imię i nazwisko, miejsce pracy lub prowadzonej firmy poszukiwanej osoby. Nasz raport stanowi rzetelne i kompleksowe opracowanie, które może być użyte jako cenny element dowodowy w postępowaniu sądowym.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania odbywają się zgodnie z literą prawa, co gwarantuje, że zgromadzone przez nas informacje będą traktowane poważnie przez sąd i nie poddadzą się w wątpliwość. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu i zgodności z obowiązującymi przepisami, nasi klienci mogą mieć pełne zaufanie do jakości naszych usług. 

Doręczenie korespondencji Szczecin

Dostarczanie korespondencji to pozornie prosta czynność, ale może być skomplikowana, gdy adresat nie chce jej przyjąć. Szczególnie w przypadku oficjalnych wezwań sądowych do zapłaty, wypowiedzeń czy pozwów, jest to częsty problem. Nasz detektyw posiada jednak skuteczne metody, aby zapewnić doręczenie korespondencji i jednocześnie zarejestrować ten fakt w sposób nie budzący wątpliwości. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że ich ważne dokumenty zostaną przekazane adresatowi w sposób rzetelny i zgodny z prawem.

Ustalenie danych Szczecin – w poszukiwaniu ukrytych informacji

Zdobywanie i weryfikacja danych dla klienta jest częstym elementem pracy w branży detektywistycznej. Korzystając z takich metod jak wnikliwy research internetowy, wywiad środowiskowy oraz sprawdzanie rejestrów detektyw ustali dane właściwie dowolnej osoby lub instytucji. Numer telefonu, miejsce zatrudnienia, dane adresowe – w toku śledztwa wszystkie informacje wyjdą na jaw.

Sytuacje, w których klienci zgłaszają się do detektywa w tej sprawie są różnorodne. Może chodzić o zaginionego krewnego lub męża uchylającego się od płacenia alimentów. Często poszukiwani są też dłużnicy oraz ludzie, wobec których toczy się postępowanie spadkowe.

Ustalenie danych jest więc czynnością ściśle powiązaną z poszukiwaniami. Aby odnaleźć daną osobę konieczne jest zdobycie wszelkich możliwych informacji na jej temat. Adres i numer telefonu to dopiero początek. Potem przychodzi czas na ustalenie aktualnego imienia i nazwiska, miejsca pracy lub prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wbrew pozorom zdobycie danych nie jest takie proste. Jeżeli mowa o osobach zaginionych lub ukrywających się, ustalenie takich informacji wiąże się z wnikliwym, niekiedy długotrwałym śledztwem. Proces ten rozpoczyna się zwykle od uzyskania od klienta wszelkich możliwych informacji na temat podmiotu śledztwa. Ostatni adres zameldowania, numer komórkowy, poprzednie miejsce zatrudnienia – wszelkie dane mogą okazać się pomocne. Następnie przychodzi czas na wywiad środowiskowy. Przepytanie osób z najbliższego otoczenia czasami owocuje większą liczbą danych, których klient nie posiadał: np. terminów planowanych podróży, drugiego numeru telefonu lub adresu pobytu tymczasowego.

Następnym krokiem jest przeszukanie cyberprzestrzeni. Portale społecznościowe lub fora internetowe mogą naprowadzić detektywa na właściwy krok, choć jest to dopiero początek. Później przychodzi czas na sprawdzenie baz danych. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Rejestry i bazy danych

PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności jest centralnym zbiorem informacji prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zbiór zawiera dane na temat tożsamości i statusu administracyjno-prawnego zarówno polskich obywateli jak i cudzoziemców zamieszkujących na terenie naszego kraju. Można w nim znaleźć takie informacje jak: imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, dane ślubu, dane rodziców, dane ostatnio wydanego dowodu osobistego oraz paszportu, daty wyjazdów za granicę trwające ponad pół roku oraz adresy zameldowania na adres stały i tymczasowy. Niestety dostęp do systemu PESEL nie jest powszechnie dostępny – korzystać z niego mogą jedynie określone instytucje. Istnieją jednak okoliczności, w których baza danych może okazać się przydatna. Dostęp do informacji na temat własnej osoby ma każdy, kto założy konto na platformie ePUAP. W niektórych przypadkach współmałżonek lub osoba z bliskiego otoczenia posiadają wgląd do konta poszukiwanego. Jeżeli detektyw otrzyma te informacje od klienta, może zrobić z nich użytek.

Dostęp do danych osoby trzeciej może zdobyć dla nas MSWiA. Po wypełnieniu wniosku instytucja wysyła list do poszukiwanego z prośbą o udostępnienie określonych informacji (np. adresowych). Może być to pomocne np. przy poszukiwaniach dalekiego członka rodziny.

CeiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to system ewidencji małych przedsiębiorstw będących osobami fizycznymi. Dostęp do spisu jest bezpłatny i powszechnie dostępny. CeIDG pozwala wyszukać takie informacje jak miejsce zamieszkania lub miejsce działalności firmy. Alternatywą jest skorzystanie z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Zgromadzone są tam dane wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do wpisów do tego rejestru. Zawarte są w nim spisy m.in firm, stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz dłużników niewypłacalnych.

KW – Księgi Wieczyste zawierają publiczne dane na temat stanu prawnego nieruchomości. Aby uzyskać dostęp do rejestru konieczny jest numer księgi wieczystej nieruchomości. W efekcie można otrzymać dane o właścicielu obiektu. (m.in. numer PESEL).

Krajowy Rejestr Karny – Jest bazą danych obejmującą osoby oraz podmioty osobowe, które mają na swoim koncie wykroczenie lub te, które zostały ukarane na drodze postępowania karnego. W KRK znajdują się też (między innymi) dane ludzi poszukiwanych listem gończym i prawomocnie skazanych za przestępstwa. Dostęp do KRK nie jest jawny, więc detektyw może z nich skorzystać jedynie przy współpracy z policją lub innymi uprawnionymi instytucjami.

Inwentarz archiwalny IPN –  Jest to przydatne narzędzie, dzięki któremu niejednokrotnie możliwe jest ustalenie danych osób urodzonych przed 1989 rokiem. Inwentarz zawiera dużą liczbę dostępnych publicznie dokumentów gromadzonych za czasów PRL-u takich jak: materiały operacyjne MSW, akta personalne funkcjonariuszy SB oraz akta wytworzone w wywiadzie SB. Wśród nich można więc odnaleźć cenne dane osobowe. Należy jednak pamiętać, że dostęp do pełnego archiwum mają jedynie osoby piastujące określone stanowiska lub posiadające uprawnienia. Co ważne, odnalezienie osoby w wyszukiwarce możliwe jest nie tylko po wpisaniu imienia i nazwiska, lecz również po dacie urodzenia.

Detektyw może też sprawdzać takie miejsca jak: Linkedin, mniej popularne portale społecznościowe (np. NK), informacje z Krajowego Rejestru Długów oraz rejestry zawarte w Komisji Nadzoru Finansowego. Przydatnym źródłem informacji są również stare książki telefoniczne. Co prawda dane w nich zawarte są w większości nieaktualne, jednak ich lektura bywa owocna w przypadku ustalania danych osób o charakterystycznym nazwisku. Przy poszukiwaniach na skalę międzynarodową dobre źródło informacji stanowi Europejski Rejestr Działalności Gospodarczej oraz rejestry handlowe dostępne publicznie na portalu e-sprawiedliwość.

Po sprawdzeniu wszelkich dostępnych źródeł detektyw przystępuje do weryfikacji zgromadzonych danych, ich usystematyzowania oraz przekazania raportu do klienta.

Zdobycie danych osób trzecich we własnym zakresie jest bardzo trudne, ale w określonych przypadkach wykonalne, jeśli użyje się odpowiednich narzędzi. Skorzystanie z oprogramowania szpiegowskiego umożliwi skrytą inwigilację partnera podejrzewanego o zdradę lub pracownika dopuszczającego się domniemanych oszustw. Pozwoli to na zyskanie danych kochanki lub konkurencyjnej firmy, która „podstawiła” swojego człowieka. Zgromadzone w ten sposób materiały nie mogą zostać wykorzystane podczas rozprawy sądowej. Można jednak przekazać je detektywowi, który w toku śledztwa zdobędzie oficjalne dowody.

Szczególnie popularne są produkty z serii Spylogger, które pozwalają na wykonywanie zrzutów ekranów szpiegowanego komputera, dostępu do historii przeglądarki czy zapisu haseł wprowadzonych do wyszukiwarki internetowej. Do monitorowania smartfona nadają się z kolei programy z rodziny SpyPhone.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości