Sprawy rozwodowe Łódź

Rozwód Łódź

Ostatnie lata wykazały, że znacznie częściej zdradzają mężczyźni

Zdrada małżeńska jest najczęstszą przyczyną rozwodów, według danych statystycznych. Osoby zdradzające swoich partnerów, oczywiście, starają się ukryć swoje działania. Na szczęście istnieją zarówno wyraźne sygnały, które mogą stanowić alarm, jak i metody pozyskania dowodów w takich sytuacjach.

Zdradzają Mężczyźni
61%
Zdradzają Kobiety
39%

Źródło: Instytyt Badań Zmian Społecznych, 2018 r.

Kiedy zdrada wyjdzie na jaw, próby ratowania związku nie zawsze przynoszą pożądane rezultaty, co często skutkuje rozprawą sądową. Nasza agencja detektywistyczna jest w stanie dostarczyć Państwu cenne materiały dowodowe, które mogą pozytywnie wpłynąć na wynik postępowania sądowego. Nasz prywatny detektyw prowadzi dyskretną obserwację podejrzanych osób, dokumentując wszystkie istotne wydarzenia. Często uzyskujemy fotografie i filmy, które uwieczniają spotkania z kochankiem. Wykorzystujemy również cyberwywiad, czyli poszukiwanie informacji w środowisku internetowym.

Warto podkreślić, że raport detektywa, opracowany w wyniku przeprowadzonego śledztwa, może stanowić istotny materiał dowodowy podczas rozprawy sądowej. Jednak należy zawsze pamiętać, że materiały muszą zostać zebrane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz respektujący prawa i wolności człowieka. Detektyw nie może również korzystać z metod śledczych zastrzeżonych dla określonych organów, choć ma prawo przetwarzać dane osobowe bez konieczności uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że zachowuje odpowiednie standardy etyczne i legalne.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Ważnym aspektem w sprawach rozwodowych jest dotarcie do świadków, których zeznania mogą odgrywać kluczową rolę w sprawie. Jednak pomoc detektywa w tego typu sprawach nie ogranicza się jedynie do zbierania materiałów. Świadek może przedstawić w sądzie informacje dotyczące relacji pomiędzy małżonkami, ich postawy wobec dzieci, sytuacji finansowej oraz innych istotnych szczegółów. Równie ważne są zeznania świadków pośrednich, którzy dysponują informacjami uzyskanymi od osób trzecich.

Nasz detektyw nie tylko potrafi odnaleźć takie osoby, ale także przesłuchać je i dopilnować, aby stawiły się na rozprawie sądowej. Warto również zaznaczyć, że sam detektyw może wystąpić w sądzie jako ważny świadek.

Podczas śledztwa detektywistycznego rutynowo sprawdzamy i ewentualnie wykazujemy, czy zdradzający partner nie ukrywa aktywów, takich jak nieruchomości czy środki pieniężne, które powinny być wzięte pod uwagę podczas podziału majątku. Dodatkowo, detektyw jest w stanie ustalić dane personalne kochanków i zebrać wszelkie ważne informacje dotyczące ich osoby, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję sądu.

Nasza skuteczność mówi sama za siebie

Nasz detektyw do spraw rozwodowych gwarantuje Państwu zdobycie wiarygodnych i rzetelnych dowodów.

0 +
Rozwiązanych spraw
0 %
Klientów z polecenia
0 +
Śledzenie osób
0 %
Dyskrecja

Sprawy rozwodowe Łódź

Podczas rozprawy sąd może wydać orzeczenie o winie jednego lub obu małżonków, lub stwierdzić brak winy po obu stronach. Do działań uznanych za zawinione, należą m.in. zdrada małżeńska, agresja, przemoc fizyczna, alkoholizm lub odmowa współżycia. Aby sąd mógł wydać orzeczenie o winie, niezbędne jest zebranie solidnych materiałów dowodowych, które jednoznacznie potwierdzą zawinienie partnera. W takich sytuacjach wsparcie prywatnego detektywa ma nieocenione znaczenie. Sąd może uwzględnić wszelkie materiały dowodowe zdobyte w sposób zgodny z prawem.

Warto wiedzieć, że wydanie orzeczenia o winie współmałżonka wiąże się z korzyściami dla strony zwycięskiej. Niewinny małżonek może żądać od partnera dożywotnich alimentów, które przysługują, jeśli rozwód spowodował znaczące pogorszenie sytuacji materialnej osoby niewinnej. Co ważne, osoba poszkodowana nie musi znajdować się w słabej sytuacji majątkowej, aby ubiegać się o alimenty. Należy również dodać, że małżonek uznany za winnego jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Biuro detektywistyczne to firma lub agencja świadcząca usługi detektywistyczne, czyli działająca w dziedzinie zbierania informacji, wykonywania obserwacji, przeprowadzania śledztw i wywiadów w celu rozwiązania różnorodnych problemów i spraw. Detektywi, pracujący w takim biurze, są wyspecjalizowanymi specjalistami, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę, by prowadzić zróżnicowane śledztwa i dostarczać klientom potrzebnych informacji.

Biuro detektywistyczne może oferować szeroki zakres usług, w tym:

 1. Obserwacje: Detektywi monitorują i rejestrują działania osób lub obiektów w celu zebrania dowodów lub uzyskania informacji na potrzeby klienta.

 2. Śledztwa w sprawach rodzinnych: Do tej kategorii należą np. sprawy rozwodowe, sprawy związane z opieką nad dziećmi, ustalanie alimentów, poszukiwanie zaginionych osób.

 3. Śledztwa gospodarcze: Biura detektywistyczne prowadzą badania związane z działalnością firm, wykrywanie nadużyć czy nieuczciwej konkurencji.

 4. Badania tła: Detektywi przeprowadzają badania tła w celu sprawdzenia historii życiowej lub działalności danej osoby, np. przed zatrudnieniem jej w firmie.

 5. Wywiady: Detektywi przeprowadzają rozmowy z różnymi osobami w celu zdobycia informacji i dowodów.

 6. Cyberwywiad: Biura detektywistyczne zajmują się także badaniami w środowisku internetowym w celu uzyskania odpowiednich informacji.

Detektywi działają zgodnie z prawem i etyką, a uzyskane przez nich informacje mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w sądzie lub do celów prywatnych. Biura detektywistyczne oferują swoje usługi klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom, mając na celu pomoc w rozwiązaniu różnorodnych problemów i zagadnień.

Zdradzający partnerzy – co oczywiste – robią wszystko, aby zataić swoje postępowanie. Na szczęście istnieją zarówno sygnały alarmujące, jak i sposoby na zdobycie dowodów. Jak poznać, że partner nas zdradza? Przede wszystkim zwracajmy uwagę na nietypowe odstępstwa od rutynowego zachowania. Jeżeli partner często zostaje w pracy po godzinach lub opuszcza dom pod różnymi pretekstami powinno nam to dać do myślenia. Także przesadne dbanie o wygląd – np. przejście na dietę, zapisanie się na siłownię, czy kupienie nowych ubrań jest częstym sygnałem alarmowym. Zdradzający partner w wyniku poczucia winy może też próbować wynagrodzić nam swoje postępowanie. Mowa tu o nieoczekiwanych (często kosztownych) prezentach, nadmiernej czułości, czy spontanicznych zaproszeniach na kolację. Oczywiście wyżej opisane sytuacje nie muszą przesądzać o tym, że doszło do zdrady. Powinny one jednak wzmóc naszą czujność.

Sposoby na wykrycie zdrady

Przed udaniem się do agencji detektywistycznej lub rozpoczęciem postępowania rozwodowego warto najpierw upewnić się, czy nasze podejrzenia są słuszne. Na szczęście istnieją metody na wykrywanie zdrady. Pamiętajmy jednak, że zakładanie podsłuchów czy monitorowanie komputera możemy wykonywać jedynie we własnym zakresie. Zebrane ten sposób materiały nie zostaną więc uznane jako materiał dowodowy podczas rozprawy. Dzięki nim możemy jednak zyskać potwierdzenie  naszych podejrzeń.

Jednym z takich sposobów jest skorzystanie z testu wierności SemenSPY. Pozwoli on na zbadanie dowolnego materiału pod kątem obecności nasienia. Badanie przebiega szybko, nie pozostawia po sobie żadnych śladów oraz daje pewny wynik. Co więcej, wersja SemenSPY Deluxe posiada w zestawie poręczną lampę UV, której światło ujawni ewentualne ślady substancji na danej powierzchni.

Alternatywą są dyskretne urządzenia rejestrujące. Jest to przydatne rozwiązanie szczególnie w sytuacjach, w których podejrzewamy, że partner zdradza nas w domu pod naszą nieobecność. Sklep SpyShop oferuje usługę instalacji niewielkiej kamery ukrytej w niepozornym przedmiocie – np. w radiu. Sprzęt pozwala na rejestrację audio-wideo oraz podgląd na żywo. Alternatywą jest skorzystanie z kamery PV-FM20HDWI umieszczonej w zegarku biurkowym. Sprzęt umożliwia rejestrowanie zarówno w dzień jak i w nocy dzięki wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni. Dołączona do zestawu karta pamięci 16 GB pozwoli na zarejestrowanie dużej ilości materiałów.

Dowody na zdradę często skrywają komputery oraz smartfony. W celu skutecznego monitoringu warto wyposażyć się w specjalne oprogramowanie śledzące. SpyLogger Mail pozwola na przechwycenie zrzutów ekranu komputera oraz zapisu wprowadzonych znaków. Pliki mogą być wówczas przesłane na przypisany adres email.

 

W celu monitorowania telefonu komórkowego polecamy oprogramowanie SpyPhone Android Extreme. Dzięki niemu będziemy w stanie podsłuchiwać rozmowy w czasie rzeczywistym oraz zyskamy dostęp do listy kontaktów,  wykonanych zdjęć, a także wiadomości SMS i MMS.

 

Innym sposobem jest założenie podsłuchu. Model RFBug-03 zakamuflowany został w listwie przepięciowej, dzięki czemu nie zwróci niczyjej uwagi. Urządzenie rejestruje dźwięki otoczenia w promieniu 10 metrów, więc zyskasz dzięki niemu pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Jeżeli zdrada wychodzi na jaw, próby uratowania związku nie zawsze przynoszą rezultaty. Często dochodzi wówczas do rozprawy sądowej.

Agencja detektywistyczna jest w stanie uzyskać cenne materiały dowodowe, które pozwolą na pozytywne dla nas zakończenie postępowania sądowego. Detektyw przeprowadza dyskretną obserwację podejrzanej osoby rejestrując wszelkie istotne wydarzenia. Najczęściej owocuje to zdobyciem zdjęć i filmów, na których uwiecznione zostało spotkanie z kochankiem. Równie powszechne jest przeprowadzenie cyberwywiadu, czyli poszukiwania informacji w środowisku sieciowym. Co ważne, raport detektywa sporządzony w wyniku śledztwa może być istotnym materiałem dowodowym w trakcie rozprawy.

Należy jednak pamiętać, że materiały muszą zostać zebrane w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów oraz praw i wolności człowieka. Detektyw nie może też korzystać z metod śledczych zarezerwowanych dla określonych organów. Nie jest więc dozwolone np. podsłuchiwanie rozmów współmałżonka bez jego wiedzy, włamywanie się do komputera, skrzynki mailowej czy uzyskanie billingów rozmów telefonicznych. Detektyw może za to przetwarzać dane osobowe bez konieczności uzyskania zgody osoby, której dotyczą te informacje.

Pomoc detektywa nie ogranicza się jednak wyłącznie do zbierania materiałów. Równie istotne jest docieranie do świadków, których zeznania mogą być kluczowe dla sprawy. Świadek może opowiedzieć w sądzie o relacjach pomiędzy małżonkami, ich stosunku do dzieci, sytuacji majątkowej oraz wszelkich istotnych szczegółach. Także zeznania świadków pośrednich, którzy dysponują informacjami od osób trzecich może mieć duże znaczenie. Detektyw nie tylko odnajdzie takie osoby, lecz również przesłucha je oraz dopilnuje, aby stawiły się na rozprawie sądowej. Należy również wspomnieć, że sam detektyw może wystąpić w sądzie jako ważny świadek.

Jedną z rutynowych czynności podczas śledztwa detektywistycznego jest również sprawdzenie i ewentualne wykazanie czy zdradzający partner nie ukrywa aktywów (m.in. nieruchomości, środków pieniężnych), które byłyby brane pod uwagę przy podziale majątku.

W toku śledztwa detektyw jest w stanie również ustalić dane personalne kochanków, oraz zebrać na ich temat wszelkie ważne informacje, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję sądu.

Sprawa rozwodowa – jak przebiega?

W trakcie rozprawy sąd może orzec o winie jednego lub obojga małżonków bądź braku winy po obu stronach. Do zawinionego działania, oprócz zdrady małżeńskiej zalicza się między innymi agresję, przemoc fizyczną, pijaństwo czy odmowę współżycia. Aby sąd mógł orzec o winie konieczne jest zebranie materiałów dowodowych, które nie pozostawią wątpliwości odnośnie zawinienia drugiej strony. Mogą być nimi zeznania świadków, lub materiały zebrane w trakcie prywatnego śledztwa (zdjęcia, pliki audio-wideo), dokumenty oraz raporty policyjne. Sąd jest w stanie dopuścić wszelkie materiały dowodowe zdobyte w sposób zgodny z prawem.

Orzeczenie o winie współmałżonka wiąże się z korzyściami dla wygranej strony. Małżonek niewinny może zażądać od partnera dożywotnich alimentów. Przysługują one, jeżeli rozwód wiązał się ze znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej niewinnego współmałżonka. Co istotne, poszkodowana strona nie  musi znajdować się w słabej sytuacji majątkowej, aby domagać się alimentów.

Drugą z korzyści wiąże się faktem, że podział majątku w przypadku orzeczenia winy jednego ze współmałżonków nie może zostać przeprowadzony na niekorzyść niewinnej strony. Co więcej, jeżeli w trakcie postępowania wyjdzie na jaw, że winny współmałżonek wykorzystywał wspólne środki np. na wyjazdy z kochanką, wówczas strona niewinna może dochodzić nierównego podziału majątku. Detektyw może w tym pomóc, np. znajdując świadków lub przedstawić materiały dowodowe świadczące o tym, że taka sytuacja miała miejsce.

Warto jeszcze nadmienić, że winny małżonek jest zobowiązany również pokryć wszelkie koszty postępowania sądowego.

Cennik usług w sprawach rozwodowych oferowanych przez biuro detektywistyczne w Warszawie może być zróżnicowany i zależny od wielu czynników. Ostateczne koszty będą uzależnione od zakresu usług, trudności i czasu potrzebnego na przeprowadzenie śledztwa oraz innych szczególnych wymagań klienta.

Przykładowy cennik usług detektywistycznych w sprawach rozwodowych w Warszawie może obejmować:

 1. Obserwację partnera w określonym czasie – cena za godzinę lub za cały dzień obserwacji.
 2. Rejestrację materiałów dowodowych w postaci zdjęć, filmów lub nagrań audio.
 3. Poszukiwanie informacji na temat aktywów i majątku drugiego współmałżonka.
 4. Przeszukanie internetu i mediów społecznościowych w poszukiwaniu istotnych informacji.
 5. Śledztwo w zakresie ustalania opieki nad dziećmi oraz czasu spędzanego z nimi.
 6. Wystawienie raportu detektywistycznego jako materiału dowodowego przedstawionego w sądzie.

Warto podkreślić, że cennik detektywa może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, a ostateczne koszty będą ustalane po wstępnym spotkaniu i omówieniu szczegółów sprawy.

Jednak zawsze ważne jest, aby współpracować z zaufanym i profesjonalnym biurem detektywistycznym, które przedstawi jasne warunki umowy, transparentny cennik i zapewni pełną poufność oraz profesjonalne podejście do śledztwa w ramach przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

W przypadku sprawy rozwodowej, prywatny detektyw może odegrać istotną rolę, pomagając w zdobyciu kluczowych informacji i materiałów dowodowych. Jego profesjonalna obserwacja i śledztwo mogą dostarczyć klientowi ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w procesie rozwodowym.

Oto kilka sposobów, w jakie prywatny detektyw może pomóc w sprawie rozwodowej:

 1. Obserwacja podejrzanego współmałżonka: Prywatny detektyw przeprowadza dyskretną obserwację podejrzanego partnera, dokumentując jego działania, spotkania z innymi osobami czy podejrzane zachowania. Takie informacje mogą mieć wpływ na decyzje sądu w sprawie rozwodowej.

 2. Wykrycie zdrady małżeńskiej: Detektyw może pomóc w ustaleniu, czy współmałżonek jest wierny, co w wielu przypadkach jest istotnym elementem w procesie rozwodowym.

 3. Ustalanie aktywów i majątku: Detektyw może zbadać majątek i aktywa współmałżonka, aby upewnić się, czy nie są ukrywane przed rozdzielnością majątkową.

 4. Śledztwo w sprawach opieki nad dziećmi: W przypadku, gdy rozwód wiąże się z kwestiami opieki nad dziećmi, detektyw może pomóc w ustaleniu, jakie są warunki wychowania i opieki nad dziećmi przez drugiego współmałżonka.

 5. Przeszukiwanie mediów społecznościowych i internetu: Detektyw może zbadać aktywność współmałżonka w mediach społecznościowych i internecie, co może dostarczyć dodatkowych informacji o jego postępowaniu i relacjach.

 6. Rejestrowanie rozmów i wydarzeń: Detektyw może zbierać dowody w postaci nagranych rozmów czy zdjęć, które mogą mieć znaczenie w sądzie.

Warto podkreślić, że detektywistyczne śledztwo musi być prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw i wolności obserwowanej osoby. Dlatego ważne jest, aby korzystać z usług licencjonowanego i doświadczonego prywatnego detektywa, który przestrzega norm etycznych i działa w ramach prawa. Współpraca z profesjonalnym detektywem może pomóc klientowi w uzyskaniu rzetelnych informacji i zaufania do podejmowanych decyzji w trudnym okresie rozwodu.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości