Oszustwa ubezpieczeniowe Wrocław

Wykryto ponad 13,5 tysiąca oszustw związanych z wyłudzeniem ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Oszuści nie wahają się stosować różnych środków, aby osiągnąć zamierzony cel. Co gorsza, praktycznie każdy może stać się ich ofiarą – czasem wystarczy tylko chwila nieuwagi. Jednym z częstych oraz stosunkowo bezpiecznych sposobów oszustw są działania związane z ubezpieczeniami. To może prowadzić do znaczących strat finansowych lub utraty mienia.

W Polsce również corocznie oszuści powodują znaczące straty dla firm ubezpieczeniowych. Według dostępnych informacji od Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2015 roku wykryto ponad 13,5 tysiąca przypadków oszustw związanych z ubezpieczeniami. Te incydenty dotyczyły głównie wyłudzeń ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Wartość strat w całej branży ubezpieczeniowej wówczas wyniosła około 180 milionów złotych. W ciągu zaledwie dwóch kolejnych lat ta suma wzrosła do 213 milionów. Najczęstszym typem oszustw były te związane z wyłudzaniem ubezpieczeń OC, które w roku 2017 stanowiły aż 47% wszystkich zarejestrowanych przypadków oszustw ubezpieczeniowych.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Równie znaczące jest identyfikowanie potencjalnych świadków, których zeznania mogą mieć kluczowe znaczenie dla sprawy. Jednak rola detektywa w przypadkach dotyczących rozwodów nie ogranicza się jedynie do gromadzenia dowodów. Świadkowie, których detektyw może odnaleźć, posiadają wiedzę o relacjach między małżonkami, ich postawie wobec dzieci, sytuacji majątkowej oraz wszelkich istotnych szczegółach. Znaczenie mają także zeznania świadków pośrednich, którzy uzyskali informacje od osób trzecich. Detektyw nie tylko ustali takie osoby, ale również przeprowadzi z nimi rozmowy i zapewni ich obecność na rozprawie sądowej. Warto także zaznaczyć, że sam detektyw może być ważnym świadkiem na rozprawie sądowej.

Rutynową częścią śledztwa detektywistycznego jest również sprawdzenie i potencjalne ujawnienie, czy osoba, którą podejrzewa się o zdradę, nie ukrywa aktywów, takich jak nieruchomości czy środki finansowe, które byłyby istotne przy podziale majątku. W toku śledztwa detektyw ma zdolność do ustalania informacji personalnych kochanków oraz gromadzenia istotnych danych na ich temat, które mogą wpłynąć na ostateczne orzeczenie sądowe. 

Metody działań oszustów

W jaki sposób działają oszuści?

Działają na różne sposoby. Jednym z bardziej popularnych schematów oszustw ubezpieczeniowych jest celowe wywołanie kolizji przez kierowców działających w porozumieniu lub umyślne prowokowanie wypadku przy pomocy uszkodzonego pojazdu. W ten sposób osoby te stwarzają sytuację, w której mogą żądać odszkodowania za naprawę swojego pojazdu od posiadacza polisy OC. Powszechnie stosowaną praktyką jest również zgłaszanie fałszywego kradzieżu pojazdu, zaplanowanego przez właściciela. W ten sposób osoba, której samochód rzekomo został skradziony, może ubiegać się o odszkodowanie z polisy autocasco. Inny sposób wyłudzeń to wprowadzanie nieprawdziwych informacji do umów OC w celu zmniejszenia wysokości płatności składki ubezpieczeniowej. Oszuści obejmują również warsztaty samochodowe, które po przeprowadzeniu naprawy pojazdu klienta tworzą fikcyjne faktury, zawyżając koszty napraw, które w rzeczywistości nie miały miejsca. W ten sposób osiągają wyższe rozliczenie od ubezpieczyciela.

Wyłudzenia odszkodowań z polis zdrowotnych funkcjonują w naszym kraju od wielu lat. Warto zaznaczyć, że tylko w 2015 roku odnotowano aż 836 przypadków oszustw związanych z polisami na życie, co doprowadziło do strat finansowych oszacowanych na ponad 11 milionów złotych. Podobnie jak w przypadku oszustw związanych z ubezpieczeniem pojazdów, nieruchomości lub innego rodzaju mienia, tak również w obszarze wyłudzeń polis zdrowotnych powstało wiele różnorodnych metod stosowanych przez przestępców. W przeszłości szczególnie rozpowszechniona była praktyka „na kciuka”. Chociaż ta metoda obecnie nie jest już tak często stosowana, to celowe wywoływanie wypadków (np. celowe upadki) wciąż pozostaje popularne, szczególnie na obszarach wiejskich. Oszuści nie wahają się również przed próbami „fingowania śmierci” członka rodziny, na przykład emeryta.

Ubezpieczenia zdrowotne

Również duże ryzyko stanowią zorganizowane grupy przestępcze specjalizujące się w oszustwach ubezpieczeniowych. Chociaż firmy ubezpieczeniowe w ostatnich latach znacznie podniosły czujność, analizując każdy przypadek i wprowadzając nowe środki zapobiegawcze, wciąż istnieje duża liczba oszustów, gotowych do łatwego i nielegalnego zysku.

Oszustwa ubezpieczeniowe Wrocław - pomoc detektywa

Agencja detektywistyczna stanowi niezastąpioną pomoc w identyfikowaniu oszustw związanych z ubezpieczeniami. Zgodnie z artykułem 8 ustawy o usługach detektywistycznych, detektyw ma uprawnienie do tajnego gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach trzecich. Co więcej, zebrane dowody w trakcie prowadzonego śledztwa mogą być akceptowane w sądzie. Przy wykorzystaniu dyskretnej obserwacji, detektyw może sprawdzić, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim lub starająca się o odszkodowanie jest faktycznie chora. Istotne zdarzenia zostaną uwiecznione na filmie lub fotografii. W razie potrzeby detektyw może także zeznawać w charakterze świadka.

W sytuacjach związanych z wypadkami samochodowymi, sprawa bywa bardziej skomplikowana, gdyż samo obserwowanie może nie wystarczyć. Aby ustalić prawdziwe okoliczności zdarzenia, często konieczne jest przeprowadzenie wywiadów ze świadkami i uczestnikami kolizji, oraz dokładne przeanalizowanie przeszłości osoby podejrzanej. Dzięki obserwacji, wywiadom środowiskowym, badaniom w internecie i korzystaniu z własnych źródeł informacji i kontaktów, detektyw z dużym prawdopodobieństwem może ustalić, czy dane zdarzenie było celowo inscenizowane.

Wyłudzenia ubezpieczeniowe są powszechne i trudne do wykrycia, jednak z pomocą doświadczonego detektywa istnieją duże szanse na odkrycie prawdy. Kluczowe jest szybkie działanie i zaufanie profesjonalistom. 

Oszustwa ubezpieczeniowe Wrocław - prywatny detektyw

Prywatny detektyw odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom ubezpieczeniowym. Jego działania mają na celu ujawnienie nieuczciwych praktyk i dostarczenie rzetelnych dowodów, które mogą zostać wykorzystane w procesach sądowych lub w celu zabezpieczenia interesów ubezpieczyciela. Oto, jak prywatny detektyw może działać w przypadku oszustw ubezpieczeniowych:

  1. Obserwacja i inwigilacja: Detektyw może prowadzić dyskretną obserwację osoby, która jest podejrzewana o oszustwo ubezpieczeniowe. To może obejmować monitorowanie jej aktywności, podróży, zachowań oraz interakcji z innymi osobami. Celem jest zebranie dowodów potwierdzających lub obalających podejrzenia.

  2. Wywiad środowiskowy: Detektyw może przeprowadzać wywiady z osobami z otoczenia podejrzanej osoby, jak również z innymi pracownikami lub klientami ubezpieczyciela. To pomaga zdobyć cenne informacje na temat zachowań i działalności podejrzanego.

  3. Analiza dokumentów: Detektyw może przeanalizować dokumentację związana z polisami ubezpieczeniowymi, zgłoszeniami szkód oraz innymi istotnymi dokumentami. Celem jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub sprzeczności.

  4. Przeszukiwanie w internecie: Detektyw może przeszukać dostępne źródła internetowe w celu znalezienia informacji, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu oszustwa. To może obejmować badanie aktywności w mediach społecznościowych, forach internetowych i innych miejscach online.

  5. Weryfikacja danych: Detektyw może zweryfikować informacje podane przez osobę podejrzaną o oszustwo, takie jak dane medyczne, historię wypadków czy inne istotne szczegóły.

  6. Dokumentacja dowodów: W trakcie prowadzonego śledztwa detektyw gromadzi dokumentację oraz dowody, które potwierdzają podejrzenia lub je obalają. Te materiały mogą zostać wykorzystane jako dowód w procesie sądowym lub do podjęcia działań przez ubezpieczyciela.

  7. Świadectwo w sądzie: W razie potrzeby detektyw może wystąpić jako świadek na rozprawie sądowej, przedstawiając zebrane dowody i wyjaśniając swoje działania.

Prywatny detektyw działa w granicach prawa i etyki, a jego zadaniem jest dostarczenie rzetelnych informacji, które pomogą w identyfikacji oszustw ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeniu interesów klientów ubezpieczeniowych.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości