Informatyka śledcza Wrocław

Informatyka śledcza Wrocław

Dyscyplina znaną jako informatyka śledcza to stosunkowo nowy obszar działań detektywistycznych, który łączy w sobie elementy informatyki, kryminalistyki oraz zaawansowanych rozwiązań technicznych. W obecnych czasach zaawansowane możliwości sprzętowe pozwalają w prosty sposób pozyskiwać materiał dowodowy, który odgrywa kluczową rolę w procesie sądowym.

Cyberwywiad jest integralną częścią dziedziny informatyki śledczej. Detektyw prywatny, aby pozyskać potrzebne informacje, przeszukuje zasoby internetowe i korzysta z nich, aby ustalić istotne fakty. Dane pozyskane z różnych dostępnych online źródeł, poddane dokładnej analizie, mogą dostarczyć istotnych informacji zarówno w przypadkach sądowych, jak i w kontekście spraw biznesowych.

Nasza agencja detektywistyczna jest wyspecjalizowana w oferowaniu rozwiązań mających na celu zapobieganie inwigilacji, czyli dziedzinie znanej jako informatyka śledcza. Dzięki dostępowi do zaawansowanych narzędzi dostępnych w sklepach detektywistycznych, jesteśmy w stanie profesjonalnie i pewnie przeprowadzić inspekcję wskazanych pomieszczeń, aby wykryć ewentualne ukryte podsłuchy, dyktafony czy kamery. Ta dyskretna i skuteczna metoda pozwoli na bezpieczne zabezpieczenie istotnych spotkań biznesowych.

W Polsce, dziedzina informatyki śledczej jest powszechnie wybieraną usługą przez różnych obywateli. W naszej agencji detektywistycznej osoby prywatne często proszą nas o przeprowadzenie działań wykrywania podsłuchów, jeżeli mają uzasadnione podejrzenia, że w ich domach lub mieszkaniach znajdują się urządzenia nagrywające. W wielu przypadkach, szczególnie podczas spraw rozwodowych, jedna ze stron decyduje się na ukrycie dyktafonów lub podsłuchów, aby uzyskać wgląd w plany swojego współmałżonka. Kiedy rozmowy z prawnikiem lub inne kluczowe informacje zostaną zarejestrowane na takich urządzeniach, materiał ten może mieć decydujący wpływ na wynik procesu sądowego.

Wielu naszych klientów zgłasza podejrzenia, że w ich telefonach komórkowych zainstalowano aplikacje szpiegujące. Biorąc pod uwagę dostępność tego rodzaju oprogramowania oraz prostotę jego instalacji, istnienie takich aplikacji w smartfonach jest realne. W takich sytuacjach, korzystanie z usług informatyki śledczej jest zdecydowanie wskazane. To podejście pozwala na rozwianie wszelkich wątpliwości i często odsłania nowe informacje. Kluczowym elementem jest analiza zidentyfikowanego oprogramowania szpiegującego w telefonach, komputerach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych, w celu ustalenia, jakie dane mogły zostać przechwycone. 

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Powszechne stało się przechowywanie danych na różnorodnych nośnikach cyfrowych, takich jak dyski twarde czy karty pamięci, które niestety mogą ulec uszkodzeniu. Jednym z głównych celów, jakie przyświecają informatyce śledczej, jest odzyskiwanie danych z tego rodzaju nośników. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne nie mogą sobie pozwolić na trwałą utratę istotnych materiałów. Nasza ekipa detektywów nie tylko przywraca usunięte dane, ale także odzyskuje pliki z uszkodzonych nośników.

Niestety, może się zdarzyć sytuacja, w której proces odzyskiwania danych będzie udany, jednak odczytywanie ważnych informacji z plików dźwiękowych okaże się trudne. Może to wynikać z tego, że właściwa mowa zostaje zagłuszona przez zewnętrzne dźwięki, co utrudnia poprawne odtwarzanie danych. Niemniej jednak, istnieje skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu. Uszkodzone pliki można poddać rekonstrukcji nagrań dźwiękowych. Ten proces polega na poprawie jakości dźwięku, a także eliminacji zakłóceń z otoczenia, tła lub innych dźwięków. Rekonstrukcja nagrań dźwiękowych stanowi istotne wsparcie dla informatyki śledczej, pozwalając właścicielom plików uzyskać wyraźne nagrania. Dzięki tym usprawnieniom, wartość materiału dowodowego może wzrosnąć, umożliwiając lepsze zrozumienie treści i prowadząc do nowych wniosków.

Informatyka śledcza Wrocław - prywatny detektyw

Informatyka śledcza to obszar działań detektywistycznych, który skupia się na wykorzystaniu technologii komputerowych i analizy cyfrowych śladów w celu zbierania informacji, odkrywania dowodów oraz rozwiązywania różnego rodzaju spraw. Prywatni detektywi specjalizujący się w informatyce śledczej oferują szereg usług związanych z wykrywaniem i analizą cyfrowych danych oraz śladów w celu zabezpieczenia interesów klienta. Oto przykładowe usługi oferowane przez prywatnych detektywów z dziedziny informatyki śledczej:

 1. Odzyskiwanie danych: Prywatni detektywi mogą pomóc w odzyskaniu utraconych, usuniętych lub uszkodzonych danych z różnych nośników, takich jak dyski twarde, karty pamięci czy urządzenia mobilne.

 2. Analiza komputerowa: Detektywi mogą przeprowadzić kompleksową analizę zawartości komputera, smartfona czy innych urządzeń elektronicznych w celu znalezienia dowodów lub informacji istotnych dla klienta.

 3. Wykrywanie oprogramowania szpiegującego: Specjaliści w dziedzinie informatyki śledczej mogą zidentyfikować i usunąć oprogramowanie szpiegujące lub inne narzędzia używane do nielegalnego monitorowania działań klienta.

 4. Badanie zagrożeń cyfrowych: Detektywi mogą przeprowadzić audyt bezpieczeństwa cyfrowego, identyfikując potencjalne zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa klienta oraz proponując rozwiązania.

 5. Śledztwa w sprawach przestępstw komputerowych: Specjaliści mogą prowadzić śledztwa w przypadkach kradzieży tożsamości, oszustw internetowych czy innych przestępstw związanych z technologią.

 6. Analiza treści internetowych: Detektywi mogą zbierać i analizować dane z internetu, w tym z mediów społecznościowych, forów dyskusyjnych czy stron internetowych, w celu uzyskania informacji lub dowodów.

 7. Ekspertyzy komputerowe: Specjaliści mogą działać jako eksperci w sądzie, dostarczając dowodów cyfrowych lub analizy komputerowej w trakcie procesów sądowych.

Warto pamiętać, że usługi informatyki śledczej są zróżnicowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Cena usług może się różnić w zależności od skomplikowania sprawy, rodzaju analizy czy wymaganego poziomu ekspertyzy detektywa. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług prywatnego detektywa w dziedzinie informatyki śledczej, zawsze warto dokładnie omówić szczegóły, oczekiwania oraz koszty z agencją detektywistyczną.

Przykładowy cennik usług z zakresu informatyki śledczej może mieć różne stawki w zależności od specyfiki pracy, skomplikowania zadania oraz rodzaju usługi. Poniżej przedstawiam ogólny zarys, ale zawsze warto skonsultować się bezpośrednio z agencją detektywistyczną, aby uzyskać dokładne informacje.

 1. Odzyskiwanie danych z nośników:

  • Dysk twardy: od 500 zł do 1500 zł, w zależności od pojemności i stopnia uszkodzenia.
  • Karta pamięci: od 200 zł do 800 zł, w zależności od rodzaju karty i stopnia uszkodzenia.
 2. Rekonstrukcja nagrań dźwiękowych:

  • Analiza i poprawa jakości dźwięku: od 300 zł do 800 zł za godzinę nagrań.
 3. Analiza i identyfikacja oprogramowania szpiegującego:

  • Działania wykrywania i analizy oprogramowania: od 500 zł do 1500 zł, w zależności od liczby urządzeń do sprawdzenia i stopnia skomplikowania.

Warto pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od konkretnej agencji detektywistycznej, lokalizacji oraz innych czynników. Przed zleceniem usługi, zawsze warto uzyskać dokładny kosztorys i omówić szczegóły z ekspertami w danej dziedzinie.

Informatyka śledcza to specjalistyczna dziedzina działalności biur detektywistycznych, która koncentruje się na wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi i technik informatycznych do zbierania, analizy oraz interpretacji cyfrowych danych w celu rozwiązania różnego rodzaju spraw. Biura detektywistyczne oferujące usługi z zakresu informatyki śledczej zapewniają klientom dostęp do specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania skomplikowanych operacji związanych z technologią i analizą cyfrowych śladów. Oto przykładowe usługi oferowane przez biura detektywistyczne w dziedzinie informatyki śledczej:

 1. Odzyskiwanie danych: Biura detektywistyczne mogą pomóc w odzyskaniu utraconych, usuniętych lub uszkodzonych danych z różnych nośników, takich jak komputery, laptopy, smartfony, tablety czy pendrive’y.

 2. Analiza cyfrowych dowodów: Specjaliści w dziedzinie informatyki śledczej przeprowadzają analizę zawartości urządzeń elektronicznych w celu znalezienia dowodów lub informacji istotnych dla klienta, które mogą być przydatne w procesach sądowych czy innych sprawach.

 3. Wykrywanie oprogramowania szpiegującego: Biura detektywistyczne mogą zidentyfikować obecność oprogramowania szpiegującego, keyloggerów czy innych narzędzi wykorzystywanych do monitorowania nieautoryzowanych działań.

 4. Badanie zagrożeń cybernetycznych: Specjaliści przeprowadzają analizę ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci, identyfikując potencjalne zagrożenia i proponując środki zaradcze.

 5. Śledztwa w sprawach przestępstw komputerowych: Biura detektywistyczne mogą prowadzić śledztwa w przypadkach kradzieży tożsamości, oszustw internetowych, naruszenia danych czy innych przestępstw związanych z technologią.

 6. Badanie treści internetowych: Specjaliści mogą zbierać i analizować dane z internetu, w tym z mediów społecznościowych, forów dyskusyjnych czy stron internetowych, w celu uzyskania informacji lub dowodów.

 7. Ekspertyzy cyfrowe w sądzie: Biura detektywistyczne mogą działać jako eksperci w sądzie, dostarczając analizy cyfrowe lub dowody związane z technologią w trakcie procesów sądowych.

 8. Przywracanie danych i rekonstrukcja nagrań: Specjaliści mogą pomóc w przywracaniu utraconych danych oraz rekonstrukcji nagrań dźwiękowych czy wideo w celu poprawienia ich jakości lub uzyskania nowych informacji.

Usługi informatyki śledczej oferowane przez biura detektywistyczne są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta i natury sprawy. Cena usług może być uzależniona od skomplikowania zadania, rodzaju analizy oraz wymaganego poziomu ekspertyzy. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług biura detektywistycznego w dziedzinie informatyki śledczej, zawsze warto dokładnie omówić szczegóły, oczekiwania oraz koszty z agencją detektywistyczną.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości