Rozwód z orzeczeniem o winie a pomoc detektywa

Rozwód sądowy nie raz jest procesem bardzo długotrwałym, a dodatkowo mocno stresującym i wyczerpującym psychicznie oraz fizycznie. Gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa przed przystąpieniem do rozprawy sądowej, należy podjąć decyzję, jaka będzie jej forma. Rozwód może zostać orzeczony za porozumieniem stron, jak również przed sądem możemy dochodzić genezy rozpadu (rozwód z orzeczeniem o winie). W tym artykule przedstawimy kwestie związane z obydwoma typami rozwodów sądowych.

Na samym początku należy uświadomić sobie pewne kwestie. Zarówno rozwód z orzeczeniem o winie, jak i za porozumieniem stron mają swoje wady i zalety przemawiające za wyborem kierunku prowadzenia sprawy, więc należy je przed podjęciem decyzji dokładnie rozważyć. To, co w głównej mierze odróżnia rozwód za porozumieniem stron od tego z orzeczeniem o winie (poza aspektem moralnym), jest różnica wynikająca z obowiązku alimentacyjnego.

Rozwód za porozumiem stron

Rozwód, w którym nie wskazujemy winnego rozpadu małżeństwa, czyli tzw. rozwód za porozumieniem stron cechuje się tym, że decyzja sądu zapada stosunkowo szybko. Najczęściej mamy do czynienia z jedną bądź dwiema rozprawami do uzyskania satysfakcjonującego wyniku. Inaczej jest w przypadku rozprawy, w której będziemy starali się udowodnić winę drugiego małżonka. Sprawa rozwodowa może ciągnąć się kilka miesięcy, a jeżeli będzie wyjątkowo zawiła, na decyzję sądu możemy czekać nawet kilka lat.

Warto wspomnieć, że w określonych warunkach w przypadku rozwodu za porozumieniem stron na rzecz jednego z małżonków obowiązek alimentacyjny również może mieć miejsce. W sytuacji, w której jeden z małżonków nie ze swojej winy pozostaje w niedostatku, ma możliwość ubiegać się od byłego małżonka o alimenty.

W takim przypadku obowiązek alimentacyjny trwa przez pięć lat od czasu uprawomocnienia się wyroku sądu dotyczącego rozwodu. Jeżeli mielibyśmy do czynienia ze skrajnym przypadkiem, w wyjątkowych wypadkach sąd może przedłużyć obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten wygasa, jeżeli strona będąca w niedostatku wejdzie w nowy związek małżeński.

Orzeczenie o winie a alimenty

Jeżeli sąd wskaże na winę leżącą wyłącznie po stronie jednego z małżonków, to skutki dotyczące obowiązku alimentacyjnego są zdecydowanie inne niż w przypadku rozwodu za porozumieniem stron. Jeżeli z powodu rozpadu małżeństwa sytuacja materialna małżonka, który nie przyczynił się do rozwodu ulegnie znacznemu pogorszeniu, stopa życiowa obniży się, sąd może zobowiązać drugą stronę do świadczeń alimentacyjnych.

Taki rodzaj rozwodu z orzeczeniem o winie ma na celu rekompensatę finansową i zapewnienie takiego samego zabezpieczenia majątkowego, gdyby małżeństwo trwało nadal. Sytuacja materialna pokrzywdzonej strony nie ma znaczenia, nawet gdyby poziom życia byłby na bardzo wysokim poziomie, ale przez rozwód uległ obniżeniu to można wnioskować o alimenty.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Aby sąd orzekł, czy jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozpadu związku, często trzeba przygotować się na długą batalię sądową. Rozwód z orzeczeniem o winie jest zdecydowanie trudniejszy niż rozwód za porozumieniem stron, jest również znacząco dłuższy. Sąd musi przesłuchać świadków, ustalić wszelkie okoliczności oraz uwzględnić wszystkie dowody, jakie strony będą miały do przedstawienia w celu udowodnienia winy.

Rozwód z orzeczeniem o winie – pomoc detektywa w sprawie rozwodowej

Wynajęcie prywatnego detektywa w rozwodzie z orzeczeniem o winie jest często kluczowym aspektem. Wskazanie winy, która może być sprytnie ukrywana przez współmałżonka jest nie lada wyzwaniem i potrzeba do tego pewnego podejścia, doświadczenia oraz sprzętu detektywistycznego. Dzięki temu możemy w dość szybki sposób zebrać wystarczający materiał dowodowy potrzebny do rozwodu z orzeczeniem o winie.

Poza wykrywaniem zdrady i udowodnieniem winy współmałżonka często zgłaszają się do nas klienci, którzy proszą o pomoc w wykazaniu, że wina, która jest im przypisywana nie jest po ich stronie. W takich sytuacjach najczęściej dochodzi do manipulacji, próby uzyskania fałszywych dowodów czy nieprawdziwych zeznań świadków. Z tego typu sprawami często mamy do czynienia, gdy do podziału jest duży majątek. Nie raz udowadnialiśmy sprawy, w których osoby wchodziły w związek małżeński tylko w tym celu, aby za jakiś czas zarobić na rozwodzie. Dlatego lepiej pewne sprawy, m.in. takie jak rozwód z orzeczeniem o winie pozostawić w rękach profesjonalistów i mieć pewność, że rozprawa rozwiąże się po naszej myśli.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości